Zilveren Kruis / Achmea

Belangrijk nieuws voor onze cliënten met wijkverpleging

Bent u aangesloten bij Zilveren Kruis/Achmea? Dan verloopt de facturering van uw wijkverpleging declaraties per 1 september 2018 (weer) rechtstreeks via Zilveren Kruis/Achmea. Dit is een gevolg van een uitspraak van het Gerechtshof tussen Zilveren Kruis en Stichting Zorgrecht.

Werkwijze: 1) U dient uw declaraties in bij Zilveren Kruis. 2) U ontvangt het bedrag van Zilveren Kruis en 3) U maakt het bedrag voor wijkverpleging over naar Stichting Switch Care.
Wilt u meer informatie? Bel ons gerust (020) 705 94 20. 

Welvaart en gezondheid

Onze welvaart beïnvloedt onze voeding en levensstijl. Dit kan van invloed zijn op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Overgewicht (obesitas), suikerziekte (diabetes), hoge bloeddruk, astma (COPD), hartklachten en nierfalen zijn aandoeningen en ziekten die steeds vaker voorkomen. Cultuur, eet- en leefgewoonten bij migranten en minderheden maken dat zij zeer kwetsbaar zijn. Steeds vaker worden zij op jongere leeftijd gediagnosticeerd met een ernstige of chronische ziekte. Switch Care wil helpen door voorlichting te geven en te wijzen op slechte leefgewoonten en betere voeding.

Suiker leidt tot overgewicht

Switch Care adviseert: gebruik geen of zo min mogelijk suiker. Let op wat u drinkt en eet. In vrijwel alle etenswaren die u in de supermarkt koopt zit te veel suiker. Te veel suiker is voor niemand gezond. Er is een verband tussen toegevoegde suikers en meer hart- en vaatziekten. Dat komt doordat je via suiker veel calorieën binnenkrijgt en dat leidt tot overgewicht

Meer lezen

Meer bewegen in de ouderenzorg

Dit animatiefilmpje nodigt verzorgers en medewerkers in de thuiszorg uit om ouderen meer te laten bewegen. Stichting Switch Care ondersteunt dit filmpje; het is een laagdrempelige manier om zorgmedewerkers te laten nadenken over het belang van beweegstimulering. En voor u als oudere? Blijf in beweging!    https://youtu.be/B7Yuo6Qr2zw.

Meer lezen

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg.

Meer lezen

Welke type diabetes?

In Nederland hebben ruim 1,2 miljoen mensen diabetes, van wie ruim 100.000 diabetes type 1.

Meer lezen

Zeggenschap over levenseinde

Wist u dat van alle Nederlanders 86% zeggenschap wil hebben over haar/zijn levenseinde wanneer zij zelf

Meer lezen

Een veel voorkomende aandoening:Hoge bloeddruk (hypertensie)

Ongeveer één op de vier Nederlanders heeft hoge bloeddruk, ook wel hypertensie genoemd. Mensen met een hoge bloeddruk merken daar meestal niets van. Maar bij een langdurig of ernstig verhoogde bloeddruk 

Meer lezen

Dementie en alzheimer wordt steeds vaker niet alleen bij ouderen geconstateerd

Switch Care constateert een toename van de ziekte van Alzheimer bij steeds vaker relatief jongere cliënten. Ondersteuning en verzorging zijn de belangrijkste taken die Switch Care biedt. Onze verpleegkundigen zijn daarop getraind en signaleren

Meer lezen
MEER ARTIKELEN

Uit vrije wil

Stichting Switch Care respecteert iedere geloofsovertuiging, afkomst en/of leefwijze, waarbij ieder individu een eigen vrije wil heeft, naar deze eigen vrije wil kan leven en deze kan uitdragen.
Switch Care staat niet vóór de cliënt, maar náást de cliënt.