Dichtbij als het kan, veraf als het moet

Niet de beperking of een ziekte, maar de mogelijkheden die u heeft, staan bij Switch Care centraal. Wij streven naar een benadering van de mens als persoon in relatie tot zijn directe leefomgeving. Onze zorgdiensten verlenen wij bij voorkeur in uw vertrouwde omgeving.

Postcodegebieden
Amsterdam e.o.: 1011 t/m 1115

Abcoude: 1390 t/m 1391
Diemen :1111 t/m 1113
Duivendrecht: 1114 t/m 1115
Ouderkerk aan de Amstel: 1191

Woont u in een van deze postcodegebieden?

Dan helpen wij u graag.

Postcodegebieden
Weesp: 1380 t/m 1384
Amstelveen: 1181 t/m 1189
Haarlem: 2011 t/m 2037
Haarlemmermeer: 1161 t/m 1175

U beslist te allen tijde

Switch Care werkt vanuit uw perspectief als cliënt. Wij respecteren uw mening en stemmen uw zorgvraag af op uw wensen. In de praktijk komt dit tot uiting door:
• een vast team van zorgverleners in te zetten;
• uw zelfredzaamheid te verbeteren;
• familie en naasten actief erbij te betrekken;
• rekening te houden met voorkeurstijden;
• het respecteren van sociale, multiculturele en/of religieuze opvattingen;
• regelmatig te evalueren en eventuele bijstelling van de zorg.

Zorgplan

Aan de hand van de indicatiestelling, de zorgovereenkomst en de praktische afspraken met betrekking tot de zorg wordt een zorgplan opgesteld. Dit zorgplan wordt met u (cliënt) besproken. Alleen na akkoord en instemming zal de uitvoering van het zorgplan van start gaan.

Kwaliteit en arbo

Switch Care hanteert een kwaliteits- en arbobeleid dat voldoet aan de richtlijnen voor relevante, actuele Nederlandse wet- en regelgeving.

Zorgovereenkomst

In overleg met de zorgaanvrager wordt aan de hand van een indicatiestelling en na vaststelling van de zorgvraag door Switch Care een zorgovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst zijn onder andere opgenomen: gegevens cliënt; de zorgvraag; de afgesproken zorginzet; de duur; het tarief (niet van toepassing voor zorg in natura); de algemene voorwaarden en condities.

Zorgdossier

Het zorgplan maakt deel uit van het digitaal zorgdossier. In dit digitaal zorgdossier wordt door de zorgverlener(s) bijgehouden welke zorg er geleverd is en welke acties er zijn ondernomen. Zo houdt Switch Care uw zorg transparant voor alle zorgprofessionals.
Switch Care regelt de administratie van de geleverde zorguren met uw zorgverzekeraar.

Uw rechten

Cliëntenraad

In het kader van het kwaliteitszorgsysteem zal Switch Care voorzien in een cliëntenraad. Deze bestaat uit een externe voorzitter, een vertegenwoordiger uit onze organisatie en een cliënt of vertegenwoordiger van een cliënt.

AVG Wet

Stichting Switch Care volgt per 25 mei 2018 de privacywetgeving volgens de nieuwe richtlijnen van de AVG-Wet. Door de AVG worden de privacyrechten van alle inwoners van de EU versterkt en uitgebreid.
(zie 'footer')

Klachten

Hoe gaan wij om met klachten?

Klachten berusten meestal op miscommunicatie en onmacht. In eerste instantie zal daarom de klacht met u en de

Meer lezen

Uit vrije wil

Stichting Switch Care respecteert iedere geloofsovertuiging, afkomst en/of leefwijze, waarbij ieder individu een eigen vrije wil heeft, naar deze eigen vrije wil kan leven en deze kan uitdragen.
Switch Care staat niet vóór de cliënt, maar náást de cliënt.