Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
[en]-->
“De levensboom, diepgeworteld als symbool voor leven en wijsheid.”

Covid-19, het coronavirus en de thuiszorg

Stichting Switch Care hanteert de richtlijnen van het RIVM. Alle medewerkers zijn geïnstrueerd en hebben zich goed voorbereid op het tegengaan van verspreiding van het Coronavirus. 
Het RIVM heeft de meest actuele informatie op hun website staan. Deze informatie is voor ons leidend. Er vinden regelmatig updates plaats, soms zelfs dagelijks. Het coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid of hoest. Een goede hygiëne draagt bij aan het voorkomen van besmetting. Kijk ook op:
https://www.rivm.nl/hygiene
https://www.rivm.nl/voorlichtingsfilm-handen-wassen-doe-goed-en-vaakZorginkoopcontract afgesloten met Caresq

De zorginkoop voor de wijkzorg van Stichting Switch Care verloopt via Caresq.
Caresq, gevestigd in Amersfoort, verzorgt de zorginkoop voor meer dan 300.000 verzekerden in Nederland. Dankzij de overeenkomst blijft kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg voor Stichting Switch Care mogelijk. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking. Meer weten: www.caresq.nl.

HBO/WO-leerbedrijf

Stichting Switchcare is officieel ELBHO erkend leerbedrijf voor het hoger onderwijs. Wij bieden praktijkgerichte stageplaatsen aan voor hbo/wo-stagiairs gericht op verzorging- en verpleging.

Stichting Switch Care nu ook in Rotterdam

Stichting Switch Care breidt haar diensten uit. Clienten met een indicatie  voor langdurige zorg, (WLZ) en woonachtig in de stadsregio Rotterdam, kunnen contact opnemen voor onze dienstverlening. Hiervoor is een speciaal telefoonnummer: 08 506 64 301.

Stichting Switch Care
Professionele thuiszorg met meer persoonlijke aandacht

Bent u op zoek naar een (kleinschalige) professionele thuiszorgorganisatie in Amsterdam? Stichting Switch Care is er als u ons nodig heeft. Iedereen met een persoonlijke zorgvraag helpen wij zo goed mogelijk. Ook jongeren met een complexe zorgvraag die thuis verpleegd moeten worden of bijvoorbeeld moeten aansterken na een operatie. Switch Care werkt met zelfsturende wijkteams. Onze verpleegkundigen en verzorgenden hebben een grote mate van zelfstandigheid.
Zij zijn professionals die zich altijd bewust zijn van hun taken en verantwoordelijkheden. Stichting Switch Care: dichtbij als het nodig is. Veraf als het moet. Direct aanmelden? Bel (020) 705 94 20.

Hulp bij zorgvragen

Heeft u vragen over de financiering van uw thuiszorg of uw eigen bijdrage? Wilt u weten hoe u een indicatie kunt aanvragen? Heeft u moeite met het begrijpen van het Nederlands  zorgstelsel? Is alles te verwarrend of ingewikkeld? Bel (020) 705 94 20
of neem contact op via ons e-mail contactformulier:

CONTACTFORMULIER

Waar kunnen wij u mee helpen?

onze diensten

Verpleging

Verpleging thuis is gericht op het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Dit kunnen handelingen zijn van hoog- 

Meer lezen

Persoonlijke
verzorging

Persoonlijke verzorging is gericht op het geheel of gedeeltelijk overnemen van handelingen op het gebied van lichamelijke verzorging 

Meer lezen

Begeleiding
individueel

Dit is begeleiding die gericht is op het ondersteunen bij activiteiten. Denk aan zelfregie over het dagelijks 

Meer lezen

Kwaliteit en arbo

Stichting Switch Care hanteert een kwaliteits- en arbobeleid dat voldoet aan de richtlijnen voor relevante, actuele Nederlandse wet- en regelgeving.

Palliatieve zorg nachtzorg

Switch Care kan worden ingeschakeld voor nachtzorg op indicatie. Nachtzorg kan worden aangevraagd ter over 

Meer lezen

Mantelzorg
ondersteuning/Wmo

Wordt u verzorgd door een familielid, kennis of goede buur? Bent u mantelzorger? Dan kunt u bij problemen of overbelasting een beroep 

Meer lezen

Huishoudelijke
verzorging

Switch Care biedt huishoudelijke ondersteuning in de regio Amsterdam. Bij Switch Care proberen wij u zo snel

Meer lezen

Verpleging en verzorging thuis ontvangen

Wilt u thuis wijkverpleging ontvangen van Switch Care? Dat kan. Verpleging en verzorging thuis is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico voor. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met uw huisarts, specialist of de transverpleegkundige van het ziekenhuis welke zorg u precies nodig heeft.

Wijkverpleging aanvragen

Wilt u wijkverpleging aanvragen? Voor verpleging en verzorging heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Vaak heeft u al (intensief) contact met uw specialist of uw huisarts. Komt u er zelf niet uit? Wij kunnen u helpen met het aanvragen van wijkverpleging.

Wijkverpleging ontvangen

Wilt u wijkverpleging ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met Switch Care. Wij proberen u zo snel mogelijk in te delen in de werkroosters van onze wijkverpleegkundige teams. Bent u herstellende of mag u binnenkort naar huis? Geef aan uw huisarts of de transferverpleegkundige van uw ziekenhuis door dat u bij thuiskomst wijkverpleging van Stichting Switch Care in Amsterdam wilt ontvangen.

Switch Care Eén-tafelgesprek

Lore Wederzijds vertrouwen en begrip voor uw persoonlijke situatie verbeteren de kwaliteit van zorg en zelfredzaamheid aanzienlijk. Voor aanvang van de zorg gaat Switch Care met u in gesprek. Wij willen u en uw directe omgeving beter leren kennen en u kunt ons vragen stellen. Dat doen wij ongedwongen en ontspannen bij u thuis aan tafel. Zo kunnen wij de zorg en uw specifieke wensen beter op elkaar afstemmen.
Neem contact met ons op om een Eén-tafelgesprek aan te vragen: (020) 705 94 20.

Wat valt er onder wijkverpleging?

Onder wijkverpleging valt verpleging en verzorging die u thuis krijgt. Medewerkers van Switch Care helpen u bijvoorbeeld bij het aankleden, douchen, naar het toilet gaan 

Meer lezen

Wijkverpleegkundige regelt de zorg

Uw huisarts of wijkverpleegkundige bespreekt met u wat u zelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig is. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. 

Meer lezen

Wmo
Persoonsgebonden budget of Zorg in Natura?

Als u maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, kunt u een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat kan een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals aanpassingen in uw woning. Een algemene voorziening staat open voor iedereen. Om aanspraak te maken op Wmo dient u een verzoek in bij het zorgloket van uw gemeente.

Switch Care verricht uitsluitend Wmo-taken die voortkomen uit de Wlz (Wet langdurige zorg). Wij voorzien niet in huishoudelijke hulp of het schoonhouden van uw woning. Komt u in aanmerking voor hulp uit de Wmo? Dan houden wij het zo transparant mogelijk en ontvangen wij deze diensten via officiële instanties als het SVB of uw zorgverzekeraar. Er zijn twee mogelijkheden om de ondersteuning te regelen:

1.

Persoonsgebonden budget (pgb)

U kunt zelf ondersteuning inkopen met een pgb bij wie u wilt. Met een pgb kunt u ook een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente. Uw gemeente kan u vertellen hoe u een pgb aanvraagt.

Switch Care zal nimmer uw budgetbeheerder zijn. Wij adviseren om uw budgetbeheer te laten verlopen via de SVB of middels een door u aangewezen bewindvoerder.

2.

Zorg in natura (Zin)

U kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt of wie u helpt in de huishouding. Dit heet 'zorg in natura'.

Zorg in natura-diensten regelt u bij voorkeur via uw zorgverzekeraar (Zilveren Kruis). U dient dan een verzoek in om Stichting Switch Care in aanmerking te laten komen.

Uit vrije wil

Stichting Switch Care respecteert iedere geloofsovertuiging, afkomst en/of leefwijze, waarbij ieder individu een eigen vrije wil heeft, naar deze eigen vrije wil kan leven en deze kan uitdragen.
Switch Care staat niet vóór de cliënt, maar náást de cliënt.