Persoonlijk contact is essentieel

Stichting Switch Care is een kwaliteitsgerichte thuiszorgorganisatie. Switch Care helpt zo snel mogelijk, rechtstreeks en met korte lijnen. Bij Switch Care vinden wij persoonlijk contact zeer belangrijk. Wij stellen ons flexibel op en streven ernaar om met een vast team onze cliënten van dienst te zijn. Alle medewerkers van Switch Care zijn vakbekwaam en gediplomeerd.  Onze taken voeren wij uit met veel passie en liefde voor het vak en met begrip voor interculturele waarden en normen.

Projectnaam

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Projectnaam

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Visie, missie en beleid

Visie
Stichting Switch Care verleent zorg en ondersteuning in de ruimste betekenis van het woord aan iedereen die hulpbehoevend is en nog zelfstandig thuis woont. Dat doen wij met respect en toewijding. De cliënt staat bij Switch Care centraal en behoudt te allen tijde de eigen regie over zijn of haar leven.

Missie
Stichting Switch Care wil als thuiszorgaanbieder professionele en deskundige zorg aan huis leveren. Wij bieden onze diensten aan hulp- en zorgbehoevenden die in hun thuissituatie een specifieke zorgvraag hebben. Wij realiseren dat door het inzetten van gekwalificeerde, enthousiaste en professionele zorgmedewerkers. Doel is om cliënten zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen in hun vertrouwde omgeving, oftewel het verbeteren van de zelfredzaamheid.

Beleid
Ons beleid is erop gericht om de organisatie zodanig in te richten dat alle factoren die de kwaliteit van onze diensten beïnvloeden voldoen aan alle kwaliteitseisen van de Nederlandse Zorgwet, zorgverzekeraars en de wensen van de cliënt in het bijzonder. Stichting Switch Care stelt zich ten doel om continu te werken aan kwaliteitsverbetering.

Uit vrije wil

Stichting Switch Care respecteert iedere geloofsovertuiging, afkomst en/of leefwijze, waarbij ieder individu een eigen vrije wil heeft, naar deze eigen vrije wil kan leven en deze kan uitdragen.
Switch Care staat niet vóór de cliënt, maar náást de cliënt.